Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie firm –jest dla wszystkich, którzy poważnie myślą o swoim biznesie i chcą bez problemów i nadmiaru formalności, kompleksowo zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Działalność przedsiębiorstwa łączy się z posiadaniem majątku. Aby zabezpieczyć się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, niezbędne jest posiadanie optymalnie dopasowanej ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego sporządzimy dla Ciebie indywidualną ofertę, a wszelkie formalności załatwimy w siedzibie Twojej firmy.

W zakres ubezpieczenia wchodzą:

 • środki trwałe,
 • środki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Ubezpieczenie mienia może mieć bardzo szeroki zakres, w którego skład m.in. wchodzą takie zdarzenia jak:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunkiem,
 • wandalizm,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia lub pęknięcia,
 • NNW pracowników,
 • utrata danych i oprogramowania,
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia,
 • szkody elektryczne.

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności  jest ochrona majątku  ubezpieczonego podmiotu  przed  konsekwencjami  wyrządzenia  szkody osobie trzeciej, tj.  przed  zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.