Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie –jest to ubezpieczenie, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.Do ubezpieczenia może przystąpić nawet pojedyncza osoba.

Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę od takich zdarzeń jak:

  • śmierć ubezpieczonego,
  • śmierć małżonka, rodziców, teściów,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • poważne zachorowanie,
  • operacja chirurgiczna,
  • pobyt w szpitalu,
  • osierocenie dziecka,
  • urodzenie dziecka.

Ubezpieczenie, działające na całym świecie i w każdym czasie, dzięki któremu zapewnią Państwo bezpieczeństwo finansowe rodzinie i najbliższym.