Ubezpieczenie pojazdów

Ubezpieczenie OC –jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy. Umowa ubezpieczenia OC pojazdów jest umową obowiązkową na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zwanej dalej Ustawą. Powoduje to, że każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć taką umowę na posiadany pojazd najpóźniej w dniu rejestracji. Nie ma tu znaczenia czy pojazd jest użytkowany, remontowany czy stoi w garażu. Sam fakt rejestracji generuje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AC -jest ubezpieczaniem dobrowolnym, chroni nas przed kosztami naprawy naszego samochodu, niezależnie od tego, kto ponosi winę. AC jest również zabezpieczeniem na wypadek kradzieży oraz zniszczenia wyposażenia samochodu.

Assistance komunikacyjny -dotyczy zdarzeń komunikacyjnych jak również uzyskania informacji o dalszym postępowaniu np. w razie wypadku czy awarii o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawa na miejscu, dodatkowe holowanie, wynajem pojazdu zastępczego itp. w których świadczona jest pomoc assistance na koszt ubezpieczyciela. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie, jako dodatek do polis OC lub AC.

Ubezpieczenie NNW–jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

Ochrona prawna –zapewnia ochronę prawną Twoich interesów, jak również osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Obejmuje zarówno pomoc informacyjną, jak również pokrycie kosztów prawnika. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej gwarantuje zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne.

Ochrona utraty zniżki w OC i AC-jest to ubezpieczenie, które chroni Twoje zniżki, zarówno w OC, jak i w AC. Nie stracisz zniżki w przypadku spowodowania szkody. Co roku przybywa coraz więcej pojazdów na naszych drogach. Chwila nieuwagi na drodze, parkingu i uszkodzenie pojazdu gotowe. 

Ubezpieczenie szyb samochodowych–jest to ubezpieczenie dodatkowe, które można kupić wraz z ubezpieczeniem OC lub AC. W ramach ubezpieczenia szyb zostaje pokryty koszty ich wymiany lub naprawy. Obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne. Uszkodzenia szyb w pojeździe zdarzają się bardzo często. Wykupując ubezpieczenie szyb za niewielką kwotę, uzyskujemy ochronę przed skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością ich naprawy lub wymiany. Jest to szczególnie ważne, jeśli nie posiadamy ubezpieczenia AC. Umowa ubezpieczenia Szyb Samochodowych zawierana jest na okres 12 miesięcy.